Synonymer til vesentligdyptgående

dyptgående, basalt, elementær, empirisk, erfaringsmessig, forberedende, fundamentalt, grundig, grunnleggende, innførende, propedeutisk, uunnværlig, detaljert, fast, fullstendig, fullt og fast, fyldig, gjennomført, i dybden, inngående, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, skikkelig, solid, systematisk, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, utførlig, uttømmende, vidløftig