Synonymer til vetobann

bann, boikott, demonstrasjon, embargo, forbud, gjenmæle, innsigelse, innvending, interdikt, klage, motmæle, nei, nekt, opposisjon, protest, ramaskrik, reservasjon, stopp, tabu, deportasjon, eksil, ekskludering, forvisning, proskripsjon, relegasjon, utelukkelse, utestengelse