Synonymer til vetoforbud

forbud, advarsel, formaning, forvarsel, hint, jærtegn, memento, omen, profeti, påminnelse, signal, skremmeskudd, skriften på veggen, spådom, symbol, tegn, varsel, varsku, vinkforbud, bann, boikott, demonstrasjon, embargo, gjenmæle, innsigelse, innvending, interdikt, klage, motmæle, nei, nekt, opposisjon, protest, ramaskrik, reservasjon, stopp, tabu, bestemmelse, kodeks, lov, lovbestemmelse, løyve, norm, paragraf, påbud, regel, rett, statutt, tillatelse