Synonymer til vevkommunikasjon

kommunikasjon, brev, brevsamling, brevveksling, forbindelse, formidling, forståelse, korrespondanse, post, utveksling (av informasjon)kommunikasjon, datanettverk, intern-nett, Internett, intranett, kobling, nett, nettverk, verdensvev, dialog, diskusjon, drøs, intervju, jabb, konversasjon, krangel, meningsutveksling, ordskifte, ordveksling, passiar, prat, replikkveksling, samtale, snakk