Synonymer til videreutdanning

dressur, drill, eksersis, forelesning, instruksjon, kurs, leksjon, lære, opplæring, orientering, pugging, seminar, skolegang, skolering, studium, terping, time, trening, undervisning, undervisningstime, utdannelse, utdanning, voksenopplæring, voksenpedagogikk, øvelse, voksenoppl