Synonymer til vidløftiggrundig

grundig, basalt, dyptgående, elementær, empirisk, erfaringsmessig, forberedende, fundamentalt, grunnleggende, innførende, propedeutisk, uunnværlig, vesentliggrundig, bred, detaljert, fyldig, i det vide og brede, inngående, lang, langvarig, minutiøs, nøyaktig, omfangsrik, omstendelig, utførlig, uttømmende, fast, fullstendig, fullt og fast, gjennomført, i dybden, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, skikkelig, solid, systematisk, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, vidløftig