Synonymer til vidløftiglang

lang, bred, detaljert, fyldig, grundig, i det vide og brede, inngående, langvarig, minutiøs, nøyaktig, omfangsrik, omstendelig, utførlig, uttømmende, endeløs, forlenget, hengslete, høy, langbeint, langstrakt, oppløpen, strukket, ulenkelig, utstrakt, utvidet