Synonymer til vidløftiglangtekkelig

langtekkelig, alminnelig, banal, ensformig, gørr (muntlig mening), hverdagslig, kjedelig, kjedsommelig, langtrukken, platt, spak, stillestående, tam, triviell, trøttende, uinteressantlangtekkelig, avansert, innviklet, intrikat, kinkig, kompleks, komplisert, mangesidig, omfattende, problematisk, problemfylt, sammensatt, tidkrevende, vanskelig, bedagelig, flegmatisk, gradvis, i sneglefart, initiativløs, langsom, møysommelig, sakte, seig, sen, sidrumpa, slapp, sløv, som lus på en tjærekost, treg, tungkjørt