Synonymer til vidløftigtroverdig

troverdig, anslagsvis, antatt, plausibel, realistisk, sannsynlig, til å forvente, ventet, virkelighetstrotroverdig, bona fide, fair, hederlig, med hånden på hjertet, oppriktig, ordholden, pålitelig, real, redelig, renhårig, rettlinjet, rettskaffen, sann, sanndru, sannferdig, sannhetskjærlig, tilforlatelig, tro, trofast, ubestikkelig, ærligtroverdig, detaljert, dyptgående, fast, fullstendig, fullt og fast, fyldig, gjennomført, grundig, i dybden, inngående, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, skikkelig, solid, systematisk, til bunns, til gagns, ut og inn, utførlig, uttømmende, lojal, lovlydig, sikker, solidarisk, trygg