Synonymer til vidtfavnendemangesidig

mangesidig, allsidig, differensiert, fasettert, flersidet, flersidig, mangfoldig, multilateral, nyansert, omfattende, rik, sammensatt, variert, avansert, innviklet, intrikat, kinkig, kompleks, komplisert, langtekkelig, problematisk, problemfylt, tidkrevende, vanskelig, vidløftig