Synonymer til vidtfavnendevariert

variert, allsidig, differensiert, fasettert, flersidet, flersidig, mangesidig, mangfoldig, multilateral, nyansert, omfattende, rik, sammensatt, alternativ, annerledes, antonym, avstikkende, avvikende, blandet, broket, divergerende, forskjellig, forskjelligartet, heterogen, inkommensurabel, kryssende, motsatt, motstridende, skiftende, som ild og vann, som natt og dag, uensartet, ulik, ulikeartet, usammenlignbar, varierende, vekslende, vesensforskjellig