Synonymer til vielsemesse

messe, andakt, bønn, bønnestund, gudstjeneste, høymesse, kirkesang, kult, kultus, motett, rekviem, seremoni, sjelemesse, tidebønn, vekselsangmesse, basar, butikk, børs, handelsfellesskap, handelsmarked, kjøpsstevne, loppemarked, marked, marknad, torgmesse, dåp, fotvasking, hellig handling, hellig rituale, konfirmasjon, mysterie, nattverd, ordinasjon, religionsutøvelse, rituell handling, sakrament, siste olje, skriftemål, sykesalving, framføre, gaule, gjenlyde, gnåle, istemme, jodle, joike, klinge, kvede, kvitre, lokke, lulle, musisere, nynne, skråle, synge, tone, tralle, vokalisere