Synonymer til vies

ekte, autentisk, edel, ektefødt, fullblods, genuin, hundre prosent, legitim, lødig, opprinnelig, original, pur, rein, reinspikka, ren, sann, ublandet, uforfalsket, vaskeekteekte, forene, formæle, gifte seg, holde bryllup, smi i hymens lenker, spleise, stå brud, stå brudgom, alliere, binde sammen, blande, brygge, flette (sammen), forbinde, fusjonere, koble, kombinere, krysse, lage, legere, melere, mikse, sammenfiltre, sammenføye, sammenslå, sammenveve, sette sammen, slå sammen, smelte sammen, spe, stokke, tynnespleise, form