Synonymer til viktighetære

ære, akte, anerkjenne, autorisere, bifalle, godta, hylle, prise, respektere, rose, ta bølgen, vedkjenne segære, aktelse, anseelse, ansikt (utad), betydning, heder, klang, navn, omdømme, prestisje, rang, renomme, ry, tillit, tyngde, vekt, viktig, anerkjennelse, berømmelse, bifall, godlåt, godord, kreditt, kyt, kytord, lov, lovprisnad, lovprisning, lovtale, panegyrikk, pris, ros, skryt