Synonymer til viktigstiv

stiv, alvorlig, alvorsfull, alvorstung, andektig, dyp, dyster, formell, humørløs, høystemt, høytidelig, nedtrykt, patetisk, pompøs, seriøs, avgjort, bestemt, fast, fastholdt, fastlåst, fastspikret, handikappet, holdt igjen, immobil, låst, rolig, som en saltstøtte, stabil, stanset, stasjonær, stoppet, strandet, ubevegelig, ubønnhørlig, ufølsom, ufør, ugjenkallelig, urokkelig, urørlig, værfaststiv, boltet, gjenstridig, grunnfast, har muskler, hard (som fjell), klippefast, kompakt, kraftig, mektig, sikker, sikret, solid, sterk, tykk, ubøyelig, utholdendestiv, hard, jernhard, motstandsdyktig, rigorøs, steinhard, ubrytelig, uendret