Synonymer til viktiguunnværlig

uunnværlig, alfa og omega, ansett, avgjørende, betydelig, betydningsfull, essensiell, framtredende, grunnleggende, hoven, høyt på strå, krumtapp, overlegen, signifikant, vesentlig, basalt, dyptgående, elementær, empirisk, erfaringsmessig, forberedende, fundamentalt, grundig, innførende, propedeutisk