Synonymer til viktigvesentlig

vesentlig, alfa og omega, ansett, avgjørende, betydelig, betydningsfull, essensiell, framtredende, grunnleggende, hoven, høyt på strå, krumtapp, overlegen, signifikant, uunnværlig, basalt, dyptgående, elementær, empirisk, erfaringsmessig, forberedende, fundamentalt, grundig, innførende, propedeutisk