Synonymer til viljeforlangende

forlangende, befaling, beskjed, bud, dekret, diktat, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, ordre, parole, påbud, pålegg, begjæring, behov (terminologisk), fordring, krav, pretensjon, påstand, rekvisisjon, rettighet, ultimatum, vilje, ønske