Synonymer til viljeløs

avmektig, kraftløs, maktesløs, matt, medtatt, puslete, skjør, skral, skrøpelig, sped, svak, svekket, utilstrekkelig, utmattet, veik, apatisk, avkreftet, dorsk, dvask, døsen, døsig, ferdig, gåen, klar, lei, nedkjørt, pumpa, sigen, slapp, sliten, søvnig, treg, trett, trøtt, utbrent, utkjørt, vissenkraftløs, vissenutmattet,