Synonymer til viljeløsskral

skral, avmektig, kraftløs, maktesløs, matt, medtatt, puslete, skjør, skrøpelig, sped, svak, svekket, utilstrekkelig, utmattet, veik, dusement, dårlig, forkommen, gebrekkelig, halvsyk, hanglete, helseløs, indisponert, klein, krank, kvalm, låk, sengeliggende, sjaber, skadet, skranten, syk, tufs, upasselig, utilpass, uvel