Synonymer til viljeløssped

sped, avmektig, kraftløs, maktesløs, matt, medtatt, puslete, skjør, skral, skrøpelig, svak, svekket, utilstrekkelig, utmattet, veik, avstumpet, bagatellmessig, bitteliten, diminutiv, forsvinnende liten, knapp, kort, lav, liten, mikroskopisk, mindreårig, minimal, smal, småfallen, småvokst, spinkel, ubetydelig, ørende liten