Synonymer til viljeløssvekket

svekket, avmektig, kraftløs, maktesløs, matt, medtatt, puslete, skjør, skral, skrøpelig, sped, svak, utilstrekkelig, utmattet, veik, dusement, dårlig, forkommen, gebrekkelig, halvsyk, hanglete, helseløs, indisponert, klein, krank, kvalm, låk, sengeliggende, sjaber, skadet, skranten, syk, tufs, upasselig, utilpass, uvel