Synonymer til viljepåbud

påbud, befaling, beskjed, bud, dekret, diktat, forlangende, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, ordre, parole, pålegg, bestemmelse, forbud, kodeks, lov, lovbestemmelse, løyve, norm, paragraf, regel, rett, statutt, tillatelse