Synonymer til viljesløst

blindt, automatisk, i blinde, instinktivt, slavisk, sovende, tankeløst, ubevisst, ufrivillig, ureflektert, uselvstendig, uvilkårlig, vanemessig, ur