Synonymer til viljesløstufrivillig

ufrivillig, automatisk, blindt, i blinde, instinktivt, slavisk, sovende, tankeløst, ubevisst, ureflektert, uselvstendig, uvilkårlig, vanemessig, lovbestemt, nødvendig, obligatorisk, tvungen, ufri, uunngåelig