Synonymer til viljestyrkeenergi

energi, aktivitet, drivkraft, foretaksomhet, framdrift, futt (muntlig mening), handlingskraft, impuls, incitament, initiativ, insitament, iver, motivasjon, påvirkningskraft, stimulans, tiltak, vilje, ønskeenergi, bestandighet, bæreevne, fasthet, godvilje, kondisjon, lojalitet, pågåenhet, påståelighet, seighet, stahet, styrke, troskap, utholdenhet, varighet, el, elektrisitet, kraft, statisk elektrisitet, strøm