Synonymer til viljestyrkeutholdenhet

utholdenhet, bestandighet, bæreevne, energi, fasthet, godvilje, kondisjon, lojalitet, pågåenhet, påståelighet, seighet, stahet, styrke, troskap, varighet, egenskap, gruppe, holdbarhet, inndeling, karakter, klasse, kvalitet, modenhet, nivå, orden, rang, slag, sortering, stand, standard, type, verdi