Synonymer til vilkårantakelse

antakelse, aksiom, anlegg, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, premiss, skikkethet, utgangspunkt, anelse, formening, formodning, gjetning, hypotese, intuisjon, mistanke, teft, teori