Synonymer til vilkårforutsetning

forutsetning, aksiom, anlegg, antakelse, bakgrunn, basis, betingelse, grunn, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, premiss, skikkethet, utgangspunkt, bærebjelke, fot, fotstykke, fundament, grunnflate, grunnlinje, grunnmur, grunnplan, grunnvoll, hjørnestein, hovedbestanddel, hovedsak, plattform, postament, sokkel, stativ, stillas, støttepunkt, underbygning, underlag, understell