Synonymer til vilkårkrav

krav, aksiom, anlegg, antakelse, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, premiss, skikkethet, utgangspunkt, begjæring, behov (terminologisk), fordring, forlangende, pretensjon, pålegg, påstand, rekvisisjon, rettighet, ultimatum, vilje, ønske