Synonymer til vilkårligumotivert

umotivert, arbitrær, egenmektig, etter skjønn, lunefull, på slump, skjønnsmessig, tilfeldig, ubegrunnet, uberegnelig, ustadig, uten begrunnelse, grunnløs, meningsløs, poengløs, søkt, ubeføyet, ubillig, uhjemla, uhjemlet, urettferdig, urettmessig, uten grunnlag