Synonymer til vilkårpostulat

postulat, aksiom, anlegg, antakelse, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, premiss, skikkethet, utgangspunkt, analyse, analyseverktøy, forklaring, hypotese, modell, tanke, teorem, teori