Synonymer til villeønske

ønske, akseptere, avfinne seg med, etterkomme, finne seg i, forsone seg med, godta, gå inn/med på, si ja til, slå til, ta til følge, tro, vedta, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, forehavende, formål, forsett, hensikt, ide, intensjon, mening, motiv, mål, målsetning, overlegg, plan, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, øyemedønske, aktivitet, drivkraft, energi, foretaksomhet, framdrift, futt (muntlig mening), handlingskraft, impuls, incitament, initiativ, insitament, iver, motivasjon, påvirkningskraft, stimulans, tiltak, viljeønske, begjæring, behov (terminologisk), fordring, forlangende, krav, pretensjon, pålegg, påstand, rekvisisjon, rettighet, ultimatum