Synonymer til villustyrlig

ustyrlig, amok, berserk, ukontrollert, utemmet, barbarisk, fri, hemningsløs, i vilden sky, lavtstående, naturlig, primitiv, rabiat, , tøylesløs, ubehersket, ubendig, uhemmet, ukultivert, umiddelbar, uordnet, usivilisert, usjenert, vill, vilter