Synonymer til vilterprimitiv

primitiv, barbarisk, fri, hemningsløs, i vilden sky, lavtstående, naturlig, rabiat, , tøylesløs, ubehersket, ubendig, uhemmet, ukultivert, umiddelbar, uordnet, usivilisert, usjenert, ustyrlig, utemmet, vill, bare blåbær, brukervennlig, direkte, elementær, enkel, forståelig, fundamental, grovhugd, hjemmestrikket, hverdagslig, ikke vanskelig, ingen heksekunst, lett, lettfattelig, liketil, opprinnelig, simpel, tarvelig, ukomplisert, ukunstlet, usammensatt, uskyldig, vulgær