Synonymer til vindmanøvrering

manøvrering, aktivitet, bevegelse, drift, fart, forflytting, frakt, gang, jogging, løping, manøver, mosjon, omrokkering, omstrukturering, operasjon, reise, rørelse, rørsle, samferdsel, skjelv, svingning, trafikk, troppeforflytning, vibrasjon, beherskelse, herredømme, kontroll, styring