Synonymer til vinkdata

data, anvisning, beskjed, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, arbeidsstasjon, bærbar, datamaskin, klientmaskin, pc, server, tjener, tjenermaskin, tynnklientdata, det faktiske forhold, fait accompli, fakta, faktum, kjensgjerning, realia, realitet, virkelighet