Synonymer til vinkfotnote

fotnote, anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, bagatell, detalj, filleting, ubetydelighetfotnote, kildehenvisning, referanse, sluttnotefotnote, notat