Synonymer til vinkhenvisning

henvisning, angivelse, beskrivelse, definisjon, forklaringhenvisning, anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, kildehenvisning, referanse, sluttnote