Synonymer til vinkkommentar

kommentar, anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, bemerkning, konstatering, memorandum, merknad, notabene (NB), notat, utsagn, uttalelse