Synonymer til vinkmeddelelse

meddelelse, akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjonmeddelelse, anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, note, opplysning, tips, underretning, beretning, brev, bud, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, notat, pressemelding, rapport, reklame, rykte, sladder