Synonymer til vinkopplysning

opplysning, annonse, avertissement, bekjentgjørelse, deklarasjon, dekret, edikt, erklæring, informasjon, kommunike, kunngjøring, lansering, lysing, manifest, melding, notis, nyhet, offentliggjørelse, oppslag, proklamasjon, propaganda, publisering, reklame, rundskriv, sirkulæreopplysning, anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, kjennskap, kommentar, meddelelse, note, tips, underretning, beretning, brev, bud, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, notat, pressemelding, rapport, rykte, sladder