Synonymer til vinne inn på

be om, , få fatt i, gripe, hale inn på, innhente, komme opp på siden av, nå igjen, skaffe, søke om, ta igjen, utbe seg, annamme, anta (form av), arve, bli gift med, bli rammet av, bli til del, bli utsatt for, erverve, hale i land, høste, høste inn, innkassere, motta, oppdrive, oppnå, pådra seg, skaffe seg, ta hjem, vinneinnhente, hale inn