Synonymer til vinne inn pågripe

gripe, be om, , få fatt i, hale inn på, innhente, komme opp på siden av, nå igjen, skaffe, søke om, ta igjen, utbe seg, fatte, hake, henge, holde, huke, huke tak i, klamre, klenge, klore, klynge