Synonymer til vinningytelse

ytelse, avanse, avkastning, bonus, fortjeneste, innkomst, inntekt, intrade, netto, overskudd, profitt, utbytte, avgift, betaling, bidrag, cover charge, entre, gebyr, kontingent, kontribusjon, kuvertavgift, leie, merverdiavgift (mva), moms, porto, premie, pris, royalty, skatt, sportel, tiende, tillegg, tilskudd, toll, tributt