Synonymer til virkelighetstro

antatt, anslagsvis, plausibel, realistisk, sannsynlig, til å forvente, troverdig, ventet, akseptabel, anstendig, anvendelig, brukbar, godkjent, godtakbar, gyldig, holdbar, ikke verst, noenlunde, overkommelig, passabel, rimelig, saliggjørende, tilfredsstillende, tåleligplausibel