Synonymer til virksomhet

firma, anlegg, anstalt, bedrift, etablissement, foretak, forretning, institusjon, institutt, kompani, konsern, selskap, 17. mai-tog, eskorte, flokk, følge, hale, karavane, kavalkade, kortesje, lag, opptog, parade, prosesjon, påheng, rei, suite, sveit, syttendemaitog, tog, tropp, vogntogkompani