Synonymer til virksomhetforretning

forretning, affære, byttehandel, handel, handelsavtale, kjøp, overføring, salg, transaksjon, varebytteforretning, anlegg, anstalt, bedrift, etablissement, firma, foretak, institusjon, institutt, kompani, konsern, selskap, avdeling, bod, butikk, butikkjede, dagligvareforretning, dagligvarehandel, kiosk, kjede, kleskjede, landhandel, markedsbod, marketenteri, matvarebutikk, sjappe, supermarked, utsalg