Synonymer til virtuell

alternativ, annerledes, antonym, avstikkende, avvikende, blandet, broket, divergerende, forskjellig, forskjelligartet, heterogen, inkommensurabel, kryssende, motsatt, motstridende, skiftende, som ild og vann, som natt og dag, uensartet, ulik, ulikeartet, usammenlignbar, varierende, variert, vekslende, vesensforskjelligalternativ, eventuell, latent, potensiell, drømt, fantastisk, fiktiv, forestilt, illusorisk, luftig, løgnaktig, oppdiktet, oppspinn, påfunnet, simulert, teoretisk, uekte, usann, uten rot i virkeligheten, uttenkt, he