Synonymer til vis

prosedyre, angrepsmåte, arbeidsmåte, framgangsmåte, metode, måte, plan, praksis, prinsipp, prosess, renkespill, strategi, system, taktikk, tilnærmingsmåte, vei